Haberler / GENEL KURUL

                     GENEL KURUL ERTELEME TUTANAĞIDIR

                      

Yozgat İli Sarıkaya  ilçesi Tomarca Höyüğü Köyü Kültür  Yardımlaşma ve  Dayanışma  Derneğinin 3.   Olağan Genel Kurul toplantısını yapımak üzere Yüksel  Cad.. 21/B Etlik/Keçiören -Ankara adresindeki  Dernek binasında Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eker  gözetiminde 24/03/2017 Cuma günü  saat 19:00 da toplandı.

            Genel kurul taplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde genel kurul toplantısı ile ilgili duyurunun üyelere 08,03,2017  tarihinde www.tomarca.net  ve   www.tomarca.com  adreslerindeki internet sitesinden ve ulaşılabildiğince telefon msj yolu ile toplantı yeri, saati ve tarihinin bildirildiği anlaşıldığından üye kayıt defterindeki ve DERBİS sistemindeki AKTİF kayıtlar esas  alınarak hazırlanan ve genel kurul üye listesindeki kayıtlı 123 üyenin imzasına açılan Genel Kurul  Hazirun Listesine göre  yapılan yoklamada  32 üyenin hazır bulunduğu tesbit edilmiş dolayısıyle 3. Olağan Genel Kurul toplantısı için yeterli çoğunluğun sağlanmadığı anlaşılmıştır.Bu nedenle toplantı gündem maddelerine  geçilmemiştir..

             Yönetim Kurulu’muzun  05/03/2017 Tarih ve 2017:25 Sayılı Kararı gereğince  31/03/2017 Cuma günü saat 19.30’ da aynı gündemle  ve aynı yerde ve çoğunluksuz olarak  yapılmak üzere  Genel Kurulumuzun ertelenmesine ve bu Tutanak metninin DUYURU mahiyetinde Derneğimiz internet Sitesinde yayınlanmasına karar verilmiştir   

     

   İşbu divan tutanağı tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 24/03/2017

 FARUK  EKER                 VEHBİ KILIÇARSLAN                DOĞAN TEMEL

YÖN.KUR. BAŞKANI      BAŞKAN YARDIMCISI             DENETİM KURULU BAŞKANI